Privātuma politika

Jebkuri risinājumi ugunsdrošības jomā.

  • Objektu izpēte un to ugunsdzēsības tehniskā stāvokļa analīze;
  • Ēku un būvju kompleksās ugunsdrošības sistēmas tehnoloģisko procesu koncepcijas izstrādāšana; Tehnisko uzdevumu sastādīšana projektēšanai;
  • Konsultācijas celtniekiem, projektēšanas un montāžas organizācijām, individuāliem pasūtītājiem visos jautājumos par ugunsdrošību;
  • Ugunsdzēsības signalizācijas, automātiskās ugunsdzēšanas sistēmu, gāzu dzēšanas sistēmas, izziņošanas sistēmas, video novērošanas un apsardzes sistēmas projektu izstrādāšana balstoties uz automātikas sertificētu līdzekļu un mikroprocesoru tehnikas bāzes;
  • Ēku un būvju būvniecības projektu dokumentācijas ugunsdzēsības tehniskā ekspertīze;
  • Visa veida automātisko signalizācijas sistēmu montāža un apkalpošana
  • Ugunsizturības robežas noteikšana celtniecības konstrukcijām pēc aprēķina metodes, kā arī uzņēmuma kategorijas noteikšana sprādzienbīstamībā, tāpat dažādu būvju ugunsdrošības attāluma izmēru aprēķināšana;
  • Tērauda un koka celtniecības konstrukciju ugunsdrošības aizsardzība;
  • Visu augstākminēto sistēmu ierīču piegāde.